Maculêlê no canavial

Maculêlê

O lê lê Maculêlê, ora vamos vadiá
O lê lê Maculêlê, là no canavial

O lê lê Maculêlê, ora vamos vadiá
O lê lê Maculêlê, là no canavial