Ai, ai, ai, ai

Sange

Ai, ai, ai, ai

São Bento me chama

Ai, ai, ai, ai


São Bento me chamou

Ai, ai, ai, ai


São Bento me leva

Ai, ai, ai, ai


O Senhor São Bento

Ai, ai, ai, ai


Aranha me puxa

Ai, ai, ai, ai


Me joga no chão

Ai, ai, ai, ai


Maltrata esse nego

Ai, ai, ai, ai


Com forme na razão

Ai, ai, ai, ai